Balettikoulu Hannele Suomalainen antaa taiteen perusopetusta sekä alan harrastajille että ammattiin aikoville.

Balettikoulu Hannele Suomalainen hyväksyttiin taiteen perusopetuksen antajaksi Tampereella 1993 ja Ylöjärvellä 1994.

Tanssitaiteen perusopetuksen laaja opetussuunnitelma hyväksyttiin v.2004 Tampereen ja Ylöjärven kaupungeissa.

Uusittu yleisen oppimäärän mukainen opetussuunnitelma hyväksyttiin v.2006 Tampereen ja Ylöjärven kaupungeissa.

Balettikoulu valittiin v. 2003 Vuoden Kulttuurivaikuttajaksi Ylöjärvellä.

Taiteen perusopetus tarkoittaa sitä, että opetus on tavoitteellista, jatkuvaa, vuosittain etenevää suunnitelmallista työtä. Se noudattaa kuntakohtaista opetussuunnitelmaa, joka laaditaan Opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta.

Yleistavoitteita Tukea oppilaan henkistä kasvua, lisätä hänen kehollista tietoisuuttaan ja sen avulla vahvistaa oppilaan oman identiteetin muotoutumista.

  • Kehittää oppilaan tanssissa tarvittavia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja tasapainoisesti ja monipuolisesti
  • Tukea oppilaan itsetuntoa ottamalla huomioon yksilön keholliset ja psyykkiset lähtökohdat sekä kehitysvaiheet
  • Luoda opetustilanteissa myönteinen ilmapiiri ja kehittää oppilaan kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja opettajan kanssa

Tanssin opetuksen rakenne

Kaikki alle 10-vuotiaat kuuluvat laajaan opintolinjaan. Sen jälkeen oppilaan valitsemat viikkotuntimäärät määrittelevät eteneekö hän laajalla vai yleisellä opintolinjalla.

Pääaineet: baletti, jazz/nykytanssi tai näiden yhdistelmä.

Sivuaineet: baletti, jazz/nykytanssi, karakteritanssi (kurssimuotoisena), showtanssi.

Varhaisiän opinnot:

Varhaisiän opinnot on tarkoitettu 3-6 v. lapsille. Lapsi voi olla tällaisessa opetuksessa 1-4 vuotta riippuen opintojen aloittamisajankohdasta. Ryhmät: lastentanssi 3-4 v. ja lastentanssi 5-6 v.

Perusopinnot:

Perusopintoihin siirrytään pääsääntöisesti 7-vuotiaana ja ne suoritetaan enintään 6 vuodessa. Ryhmät: * klassisen baletin luokat: alkeisbaletti 7-8 v. ja balettiluokat 1-4. * jazztanssin luokat:  nykytanssi lapset ja alkeet, jazz-alkeet/perustaso.

Syventävät opinnot:

Syventäviin opintoihin siirrytään pääsääntöisesti 13-vuotiaana ja ne suoritetaan enintään 6 vuodessa. Syventäviin opintoihin kuuluu vähintään 1 sivuaine. Ryhmät: * klassisen baletin luokat 5-8 ja edistyneet * jazz/nykytanssi jatkotasot ja edistyneet

Aikuisopinnot:

Aikuisopinnot on tarkoitettu yli 18-vuotiaille tanssiharrastusta jatkaville.

Laajan opintolinjan vähimmäistuntimäärät

Varhaisiän opinnot:

3-6-vuotiaat 1 x 45 min. /vko

Perusopinnot:

7-8-vuotiaat 1 x 45-60 min. /vko

9-11-vuotiaat 2 x 60 min. /vko

12-vuotiaat 2 x 75 min. /vko

Syventävät opinnot:

13-15-vuotiaat 3 x 75 min. /vko, yli 16-vuotiaat 4 x 75 min. /vko

Lisäksi esiintymistoimintaa lastentanssin 8 tunnista edistyneiden opiskelijoiden 20 tuntiin (a’ 45 min.) vuodessa.

Todistukset, arviointi ja päättötyö

Laajan oppimäärän perusopintojen jälkeen oppilaat saavat todistuksen. Syventäviin opintoihin kuuluu päättötyö, joka on tanssiesitys tai oma koreografia ja siinä voi olla myös kirjallinen osuus. Arvioinnin suorittaa 2 tanssialan ammattilaista.

Yleinen oppimäärä

Yleistä oppimäärää suorittavat ne yli 10-vuotiaat oppilaat, joiden viikkotuntimäärä on alhaisempi kuin mitä laajassa oppimäärässä edellytetään.

Taiteen perusopetuksesta antaa lisätietoja Hannele Suomalainen, puh. 040-5073447.