_DSC5653_preview.jpeg

Balettikoulu Hannele Suomalainen on hyväksytty antamaan taiteen perusopetusta sekä alan pitkäjänteisille harrastajille että ammattiin aikoville.

Balettikoulu Hannele Suomalainen hyväksyttiin taiteen perusopetuksen antajaksi Tampereella 1993 ja Ylöjärvellä 1994.

Koulussamme on laajan (LAAJA OPS) ja yleisen oppimäärän (YLEINEN OPS) opetussuunnitelmat. Uuden opetussuunnitelman pääset katsomaan tästä: OPS PDF

Tanssitaiteen perusopetuksen uusittu opetussuunnitelma hyväksyttiin Tampereen ja Ylöjärven kaupungeissa v.2018.

Taiteen perusopetus tarkoittaa sitä, että opetus on tavoitteellista, jatkuvaa, vuosittain etenevää ja pätevien opettajien antamaa suunnitelmallista työtä. Se noudattaa kuntakohtaista opetussuunnitelmaa, joka laaditaan Opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta.

Yleistavoitteita ovat:

  • Tukea oppilaan henkistä kasvua, lisätä hänen kehollista tietoisuuttaan ja sen avulla vahvistaa oppilaan oman identiteetin muotoutumista.
  • Kehittää oppilaan tanssissa tarvittavia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja tasapainoisesti ja monipuolisesti
  • Tukea oppilaan itsetuntoa ottamalla huomioon yksilön keholliset ja psyykkiset lähtökohdat sekä kehitysvaiheet
  • Luoda opetustilanteissa myönteinen ilmapiiri ja kehittää oppilaan kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja opettajan kanssa
  • Kehittää oppilaan itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyä
  • Osallistaa oppilas oppitavoitteiden tekemisessä ja tavoitteet pyritään tekemään realistisiksi, jotta ne voidaan saavuttaa
  • Kehittää oppilaan monipuolisia kulttuurisia ja taiteellisia vaikutuksia eri tanssilajeihin tutustumalla
  • Kehittää oppilaan tanssi- ilmaisua ja kokemusta esiintymisestä.

Tanssin opetuksen rakenne

Kaikki alle 10-vuotiaat kuuluvat laajaan opintolinjaan. Sen jälkeen oppilaan valitsemat viikkotuntimäärät määrittelevät sen, eteneekö hän laajalla vai yleisellä opintolinjalla.  

Oppilaaksi ottaminen ja opintojen suoritus

Varhaisiän ja perusopintoihin oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilas aloittaa opintonsa iän ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen hänelle sopivassa ryhmässä.  

Varhaisopinnot -tarkoitettu 3-6-vuotiaille  

Perusopinnot (laaja ops)/yhteiset opinnot(yleinen ops) -tarkoitettu noin 7- 12 vuotiaille -pääaineena baletti tai baletti-nykytanssiyhdistelmä (laaja ops) -pääaineena nykytanssilajit ilman balettia (yleinen ops) Laajan opsin mukaan oppilas saa todistuksen perusopintojen suorittamisesta.  

Syventävät (laaja ops)/teemaopinnot(yleinen ops) -tarkoitettu noin 13-18-vuotiaille -Laajan opsin mukaan oppilas tekee päättötyön syventävien opintojen aikana ja saa päättötodistuksen -Yleisen opsin mukaan oppilas saa todistuksen suoritettuaan teemaopinnot    

Aikuisopinnot -tarkoitettu syventävien/teemaopintojen jälkeen yli 18-vuotiaille

Baletin erikoiskoulutus (ek) on tarkoitettu erityisen suurta motivaatiota ja balettitaitoa osoittaneille oppilaille. Erikoiskoulutukseen valitaan tekniikkanäytteen perusteella. Valinnassa edellytetään alalle soveltuvat fyysiset ominaisuudet.  Erikoiskoulutuksessa tähdätään haluttaessa valtakunnallisen tason erikoiskoulutukseen pyrkimiseen ja myöhemmin tanssin ammattiopintoihin pyrkimiseen.

Vähimmäistuntimäärät (Huom! Oppilas voi treenata vähimmäismäärää enemmän!)

Laaja ops:

7 v.  1 x 45 min./ vko balettia sekä valinnaisesti nykytanssi 

8 v.  1 x 60 min./ vko balettia sekä valinnaisesti nykytanssi 

9-10 v   2 x 60 min./ vko balettia sekä valinnaisesti nykytanssi 

11-12 v.  2-3 x 75 min. balettia ja 1 x 60 min./ vko nyky/jazz/showtanssia

12-13 v.  3 x 75 min./vko balettia ja 1x 60 min./vko vko nyky/jazz/showtanssia (pääaineena baletti) tai

13 v.  2 x 75 min./vko balettia ja 2x 60-75 min./vko vko nyky/jazz/showtanssia (pääaine yhdistelmä baletti-nyky/jazz/showtanssi vaihtoehdossa)  

14-17 v. 2-3 x 75min./vko balettia ja 2x 60-75min./vko nyky/jazz/showtanssia.

Yleinen ops:  tuntimäärät ovat vähäisemmät kuin laajan opetussuunnitelman mukaiset, tasosta riippuen 1-2 x 60-75 min.  

Tanssilajit

- lastentanssi

- baletti

- nykytanssi

- jazztanssi

- showtanssi

- karakteritanssi (balettituntien yhteydessä kurssimuotoisena)

- kehonhuolto (tunneilla ja kurssimuotoisesti)  

Todistukset, arviointi ja päättötyö

Arviointi on jatkuvaa tunneilla annettavaa palautetta. Laajan oppimäärän perusopintojen jälkeen oppilaat saavat todistuksen. Syventävien opintojen aikana oppilas tekeepäättötyön, joka on tanssiesitys tai oma koreografia ja siinä voi olla myös kirjallinen osuus.  Yleisen opetussuunnitelman mukaisissa opinnoissa oppilas saa päättötodistuksen yhteisten ja teemaopintojen suorittamisen jälkeen. Todistuksessa ilmenee oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet. Taiteen perusopetuksesta antaa lisätietoja Hannele Suomalainen, puh. 040-5073447.