Lastentanssi tutustuttaa kokonaisvaltaiseen tanssi-ilmaisuun lapsen omista lähtökohdista lähtien.

Lapsi oppii turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä toimimaan ryhmän jäsenenä ja huomioimaan sen muut jäsenet. Sosiaaliset taidot kehittyvät ohjeiden kuuntelun, sääntöjen ymmärtämisen ja noudattamisen myötä sekä parityöskentelyssä.

Lastentanssin tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus tanssiin, kokea tanssin-iloa ja elämyksellisyyttä.

Leikinomaisten harjoitteiden avulla opitaan tanssiin liittyviä valmiuksia, kuten kehontuntemusta, erilaista voimankäyttöä, tilantajua, rytmiikkaa ja musikaalisuutta.

Oppilas totutetaan luontevaan esillä olemiseen ja tanssin esittämiseen ryhmässä, ja kaikki oppilaat pääsevätkin esiintymään balettikoulun näyttävissä tanssinäytöksissä jokaisen syys- ja kevätkauden päätteeksi.

Lastentanssi antaa valmiuksia jatkossa myös eri tanssilajien oppimiseen ja se sopii erinomaisesti niin tytöille kuin pojillekin.

DL0A7066Mitä tunneilla tehdään?

Tanssileikkien ja leikinomaisten harjoitteiden myötä lisätään lapsen kehollisia tanssiin liittyviä valmiuksia kuten jalkojen ojennuksia, venyttelyä ja luomaan vartalollaan erilaisia muotoja. Tunnilla opitaan perusliikuntataitoja ja tanssiaskelten alkeita kuten laukkaa, polkkaa ja hyppyaskelia.

Tunnilla tehdään myös luovia harjoitteita, joissa oppilas saa itse keksiä eri tapoja käyttää kehoaan itse luomassaan tanssissa.

Musiikkia käytetään musikaalisuuden ja tanssi-ilmaisun kehittämisessä ja erilaisia välineitä käytetään oppimisen tukena.

Joulu- ja kevätnäytöksissä esitetään tunneilla harjoiteltu näytöstanssi.

Mitä pukea ensimmäiselle tunnille päälle?

Ensimmäiselle tunnille voi pukea omat liikunnalliset vaatteet ja mahdolliset jumppa/kerhotossut. Jatkossa vaaleanpunaisia lastentanssipukuja myydään tytöille paikanpäällä ensimmäisten tuntien yhteydessä. Tyttöjen ja poikien balettitossut sekä tyttöjen vaaleat balettisukkahousut tulisi ostaa esimerkiksi balettikaupoista.

DL0A7229